Gasketelwet vanaf 1 april 2023: dit verandert er


1 april 2023 treedt de Gasketelwet in werking. Vanaf dat moment mogen alleen nog gecertificeerde installatiebedrijven en monteurs werkzaamheden verrichten aan gebouwgebonden gasverbrandingstoestellen. Zowel bedrijf als monteur moeten beschikken over een Bewijs van Vakmanschap (CO-erkenning).

Waarom is de Gasketelwet opgesteld?

De Gasketelwet is het resultaat van nieuwe inzichten over de gevaren van koolmonoxide. Uit een rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid uit 2015 komt naar voren dat veel koolmonoxide ongevallen ontstonden door verkeerd handelen of nalatigheid van onkundige installateurs. Uit het rapport blijkt ook dat de helft van de ongelukken plaatsvindt bij moderne cv-installaties, terwijl men voorheen dacht dat het juist de oude apparaten waren die problemen gaven. Om de branche te professionaliseren en om de veiligheid nog meer te waarborgen, heeft de Rijksoverheid besloten certificeringen verplicht te maken.


Wat houdt de nieuwe gasketelwet in?

De nieuwe gasketelwet treedt in werking op 1 april 2023. Enwa Noord-Nederland is een van de eerste bedrijven in Nederland die volledig gecertificeerd is onder de paraplu van CO-keur conform de eisen van die nieuwe gasketelwet. En dat is goed nieuws voor u, want de nieuwe gasketelwet is in het leven geroepen om de veiligheid rondom cv-ketels, geisers en gashaarden te verbeteren. De nieuwe wet schrijft voor dat alleen gecertificeerde bedrijven mogen werken met gasverbrandingsinstallaties (cv-ketels, geisers, gashaarden, etc.) Bedrijven die niet gecertificeerd zijn mogen deze toestellen niet installeren, repareren of onderhouden. Dankzij de nieuwe wet wordt voorkomen dat ongeschoolde en ondeskundige monteurs aan gasverbrandingsinstallaties werken, wat de kwaliteit ten goede komt en de kans op koolmonoxideongelukken verkleint. De nieuwe wet treedt dit jaar in werking en dan wordt ook meteen gehandhaafd.

Mag ik mijn cv-ketel zelf installeren of onderhouden?

Nee. Alleen gecertificeerde vakmensen mogen werken aan uw cv-ketel. Wie niet officieel is gecertificeerd, mag niet aan uw gasverbrandingstoestel werken. Daarmee wordt voorkomen dat zich onveilige situaties in uw woning voordoen, zoals de vorming van het levensgevaarlijk koolmonoxide.  


En hoe zit het met het onderhoud aan mijn cv-ketel?

Ook het onderhouden van uw cv-ketel mag volgens de wet alleen door gecertificeerde vakmensen worden uitgevoerd. Daarmee wordt voorkomen dat ongeschoolde en ondeskundige monteurs aan gasverbrandingsinstallaties werken, wat de kwaliteit ten goede komt en de kans op koolmonoxideongelukken verkleint. Het onderhouden van uw cv-ketel blijft erg belangrijk. Uw cv-ketel kan alleen optimaal presteren wanneer u vaak genoeg onderhoud aan het toestel laat plegen. Onderhoud heeft ook direct invloed op het energieverbruik. Een onderhouden ketel is veel zuiniger dan een ketel die niet met regelmaat worden gecheckt. Tot slot gaat uw ketel langer mee, wat ook betekent dat u al die tijd geen kosten hoeft te maken voor een nieuwe.

Voor vragen of het maken van een afspraak kunt u gebruik maken van het contactformulier of gewoon even bellen.